Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published Jan 20, 2012
Gunnstein Akselberg Edit Bugge

Abstract

Denne boka gjev ei brei framstilling av den vestnordiske språkkontakten frå landnåmstida på 800-talet og fram til i dag.
Her er artiklar av forskarar med spesialkompetanse innom nordisk språkvitskap og nordisk litteratur. Dei legg fram aktuelle forskingsresultat innom språkhistorie, omsetjingshistorie, ordboksarbeid, nettformidling, namnegransking, dialektologi, sosiolingvistikk, syntaks og språkleg strukturalisme.

Framstellinga er primært knytt språket og språksamfunna på Shetland, Færøyane, Island og i (Vest-) Noreg. Boka gjev utsyn, oversikt og djupdykk i den vestnordiske språkverda. Det komparative blikket – som jamfører fortid og samtid, og dei ulike vestnordiske språkområda med kvarandre – går att i alle tekstane.

Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år er nyttig både for den som vil setja seg inn i vestnordisk språkkunnskap, og for den vidarekomne med grunnkunnskap i vestnordisk språkkunne.

Abstract 39 | pdf Downloads 336

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Supplementa