Naboer i Nordatlanten Færøerne, Island og Grønland. Hovedlinjer i Vestnordens historie gennem 1000 år

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published Jun 18, 2012
Andras Mortensen
Jón Th. Thór Daniel Thorleifsen Ole Marquardt

Abstract

Denne bog om naboer i Nordatlanten omhandler hovedlinjer i de tre vestnordiske landes fælleshistorie fra tidlig middelalder
til ca. år 2000. Med islændingenes landnam i Grønland omkring år 985 e. Kr. og deres senere møde med landets oprindelige inuitbefolkning, var det for første gang, at Jordens befolkning fra øst og vest mødtes, efter at urbefolkningen fra Afrika i tidernes
morgen spredtes og opdelte sig, hvor nogle udvandrede og begav sig mod nord og andre mod øst. Med dette møde i Grønland sluttede ringen. Kulturmødet i Grønland blev startskuddet til, at Jordens befolkning i øst og vest genetablerede den i så lang tid mistede kontakt. Den tidlige fase i Vestnordens historie og udvikling er også historien om den tidlige fase af globaliseringen og internationaliseringen. En stigende trafik og kommunikation mellem de skandinaviske lande, det øvrige Europa og Vestnorden førte således gennem historiens uransagelige veje til et historisk skæbnefællesskab mellem de vestnordiske lande, som til stadighed udbygges i disse år.

Abstract 90 | pdf Downloads 583

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Onnur Rit