Danse- og sanglege på Færøerne Oprindelse – Udbredelse – Nutidig tradition

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published Oct 12, 2011
Andrea Susanne Opielka Kirsten Brix

Abstract

De færøske dansispøl (danse- og sanglege) blev første gang nævnt i 1616 og var i flere århundreder en vigtig del af den færøske folkedanstradition. Blandt forskere har de imidlertid altid stået i skyggen af den færøske dans, som anses for færingernes vigtigste kulturelle arv. Mens der findes mange videnskabelige afhandlinger om færøsk dans, har man ikke vist dansispøl nogen særlig interesse. I 2004 begyndte forfatteren at skrive en ph.d.-afhandling om dette emne. Den blev godkendt i 2007 og udkom under titlen „Färöische Tanzspiele: Herkunft – Verbreitung – heutige Tradition“ i Saarbrücken, Tyskland i 2009. Bogen er det første værk, der udelukkende tematiserer færøske danse og sanglege. Den indeholder beskrivelser af 23 forskellige former, hvoraf mange allerede anses for at være uddøde. I bogen bliver alle danse- og sanglege sat i en nordisk kontekst, de beskrives udførligt i
deres fællesnordiske oprindelse, og der inddrages paralleller til lignende folkedanse i de andre nordiske lande. På denne måde bliver de færøske dansispøl set i et nordisk perspektiv. Afhandlingen er bygget på feltarbejde og den analyserer informationer fra ca. 200 færinger fra forskellige bygder og øer.

Abstract 50 | pdf Downloads 356

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Supplementa